Karaté Shorinji Ryu – Kobudo – Tai Chi Chuan

2017

Date / Heure Événement
18/11/2017 - 19/11/2017
9:00 - 18:00
Stage régional Shorinji ryu avec Shihan Bill Marsh, 8e Dan et Sensei Axel Roth, 7e Dan
COSEC HIRSINGUE, HIRSINGUE